De Ad van Goor lezing 2022

De stichting 'In het spoor van Ad van Goor'  is voornemens elk jaar op de eerste donderdagmiddag in november een lezing ter ere van Ad te organiseren. De eerste lezing vond plaats op donderdagmiddag 11 november 2021 in de Sint Joriskerk te Amersfoort. De tweede lezing staat gepland op 3 november 2022 op dezelfde locatie.

De lezing op donderdagmiddag 3 november wordt verzorgd door prof. dr. ir. Jan Fransoo Aansluitend is er over dit thema een discussie met Wilko Sierksma, director Supply Chain Planning & Network Design – Heineken Global Supply Chain, onder leiding van prof. dr. ir. Sander de Leeuw. Hierbij is ook ruimte voor vragen uit het publiek.

U kunt zich opgeven via de site van Eventbrite

Het thema van zijn lezing is:

De onzekere toekomst van wereldwijde productieketens

De inloop is vanaf 13.00 uur, het programma start om14.00 uur en de eindtijd is rond 17.00 uur.

13.00 uur Inloop met koffie, thee en broodjes

14.00 uur Welkom

14.10 uur Lezing Ad van Goorrede door prof. dr. ir. Jan Fransoo

15.00 uur Muzikaal intermezzo

15.10 uur Introductie Wilko Sierksma (Heineken) en korte reactie

15.20 uur Discussie tussen prof. dr. ir. Jan Fransoo en Wilko Sierksma onder leiding van prof. dr. ir. Sander de Leeuw

16.00 – 17.00 uur Drankje met bitterballen

Dit evenement wordt georganiseerd volgens de op 3 november geldende coronamaatregelen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs

Mochten de maatregelen er toe leiden dat dit evenement geen doorgang kan vinden, dan zullen we het evenement verplaatsen naar een volgend geschikt moment.

In principe is het evenement gratis dankzij een aantal sponsoren. Om dit evenement goed te kunnen organiseren hebben we een betrouwbare deelnemerslijst nodig. Daarom vragen we om een bijdrage van € 20,-. Na deelname aan het evenement kunt u de bijdrage volledig terug vragen via advangoorlezing@gmail.com.

Bij de lezing zullen foto- en filmopnames gemaakt worden. Door het insturen van dit deelnameformulier staat u ons toe om ook foto- en filmopnames van u te mogen maken.

 

De lezing werd de eerste keer verzorgd door prof. dr. ir. Sander de Leeuw. Sander is hoogleraar aan de Wageningen University & Research (WUR) en heeft jarenlang met Ad van Goor samen gewerkt. De titel van zijn rede was:

De toekomst van toegevoegde waarde in de logistieke keten

Dit thema sloot goed aan bij het boek Fysieke Distributie, denken in toegevoegde waarde. Dit, voor veel logistieke professionals bekende boek, werd geschreven door Ad , samen met vader Rien en zoon Walther Ploos van Amstel.  Sander is in zijn lezing ingegaan op de invloed van logistieke keuzes op de belangrijke vraagstukken in de logistieke keten en vooral op de last mile over duurzaamheid en sustainability.     Wat is er allemaal veranderd aan de toegevoegde waarden in de distributie? Dit zijn vraagstukken waar veel organisaties voor staan op dit moment. Na afloop van de lezing is Sander in discussie gegaan met de bekende praktijkman Karel de Jong, directeur supply chain bij de Jumbo supermarkten onder leiding van Walther Ploos van Amstel.
De lezing werd omlijst door muziek van de hoofdorganist van de Sint Joriskerk Rien Donkersloot en werd afgesloten onder genot van een drankje en een hapje.  

Het programma zag er uit als volgt:
De inloop was vanaf 13.00 uur, het programma start  om14.00 uur en de eindtijd is 17.00 uur.


13.00 uur    Inloop  met koffie, thee en broodjes


14.00 uur    Welkom door Annet van Goor - Oortgijsen

Introductie, herinnering aan Ad van Goor en kijk vooruit door Hessel Visser
Orgelmuziek door Rien Donkersloot


Lezing Ad van Goorrede door  prof. dr. ir. Sander de Leeuw


Discussie  tussen Sander de Leeuw en Karel de Jong o.l.v. Walther Ploos van Amstel

Uitreiking van het Basisboek Logistiek door Hessel Visser


Orgelmuziek door Rien Donkersloot


Doorgaan in het spoor van Ad van Goor en opvolging als auteur door Muriël van Alphen en afsluiting door Hessel Visser


16.00 – 17.00 uur   Drankje

Er was een boekentafel aanwezig van Noordhoff met de boeken van Ad van Goor

In principe was het evenement gratis dankzij onze sponsoren, die ook op deze pagina vermeld staan. Om dit evenement goed te kunnen organiseren hadden we een betrouwbare deelnemerslijst nodig. Daarom vroegen we om een bijdrage van  € 20,-. Na deelname aan het evenement konden de deelnemers die aanwezig waren de bijdrage volledig terug vragen via inhetspoorvanadvangoor@gmail.com.

Meer over onze sprekers:

 

Prof. dr. ir. Jan Fransoo is sinds november 2020 verbonden aan de faculteit economie en bedrijfskunde (TiSEM) van de Universiteit van Tilburg. Eerder werkte hij als hoogleraar en bestuurder aan de Kühne Logistiek-Universiteit in Hamburg en aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is opgeleid als bedrijfskundig ingenieur aan de TU Eindhoven, waar hij ook promoveerde onder begeleiding van de Nederlandse logistieke iconen Bertrand en Wijngaard. Fransoo heeft lange tijd onderzoek gedaan op het gebied van productie- en ketenplanning. Zijn werk in de procesindustrie en detailhandel wordt internationaal erkend en heeft ook grote invloed gehad in het bedrijfsleven. De laatste jaren heeft zijn onderzoek steeds meer een strategisch-en maatschappelijk karakter gekregen, met invloedrijk werk op het gebied van internationaal containertransport, ketenduurzaamheid, en detailhandel in de enorme markten in ontwikkelingslanden. Voor de wijze waarop zijn wetenschappelijke werk het denken in de beroepspraktijk heeft beïnvloed ontvangt hij dit jaar de prestigieuze Salzberg Medaille, en werd hij eerder dit jaar gekozen als Logistiek Goeroe 2022.
U kunt de intreerede, die Jan op vrijdag 23 september 2022 in Tilburg uitsprak, met één klik downloaden van de site van de Tilburg University

 

Wilko Sierksma is Directeur Supply Chain Planning en Network Design bij Heineken Global Supply Chain. Hij is in Groningen afgestudeerd in de econometrie, na een door de Vereniging voor Statistiek en Operations Research bekroonde stage bij de KLM. Na 5 jaar werkzaam te zijn geweest bij KLM, is hij sinds 2001 verbonden aan Heineken, alwaar hij allerlei verschillende functies op het gebied van supply chain planning en logistiek heeft vervuld.